Home

Welkom op de website van de

Stichting Zwerfkat Almere                                  

De Stichting Zwerfkat Almere, werd op 23 september 2013 opgericht met als oorspronkelijke doelstelling:
1. Het vangen van verwilderde katten;
2. Het vervoeren van deze dieren naar dierenarts en/of opvang;
3. Noodhulp bieden in de vorm van EHBO en/of het inschakelen van een dierenarts;
4. Opvang van bedoelde dieren regelen;
5. Castratie en sterilisatie van deze dieren regelen.
zoals in de oprichtingsstatuten staat vermeld.

Deze doelstellingen zijn na 7 jaar nog steeds grotendeels van toepassing. Evenwel zijn er wat toevoegingen bijgekomen. Zo heeft de Stichting Zwerfkat Almere gemeend, dat dieren, die een eigenaar hebben die in de schuldsanering of bij de voedselbank terecht zijn gekomen, financieel te moeten helpen als dat nodig mocht zijn. Een van die zaken is dan om de katten van die personen te helpen laten castreren/steriliseren en chippen om verder dierenleed te voorkomen.

Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Zwerfkat Almere werd in 2013 genomen door mevrouw Ria Ooms – ten Pierik. Samen met mevrouw Maura Bernstein begon zij deze stichting. Door haar vrijwilligerswerk bij de Dierenambulance Midden-Nederland, was mevrouw Ooms zeer goed op de hoogde van de problematiek van de zwerfkatten, vooral in de gemeente Almere. Omdat door de regels met de beperkingen van de Dierenambulance, niet alle dieren konen worden geholpen, is mevrouw Ooms een eigen stichting begonnen. die in deze leemte kon voorzien.

Het aantal zwerfkatten in Nederland is moeilijk te achterhalen. De schattingen lopen uiteen tussen de 135.000 en 1.2 miljoen. Dit enorme aantal brengt, zoals iedereen kan begrijpen, veel dierenleed met zich mee. Het is dan ook van het grootste belang dat het aantal zwerfkatten wordt ingedamd.

Correspondentie-adres:
Schapendrift 15
1272 NA HUIZEN
tel. 06 55702588

Bankrelatie:
NL52ABNA 0575 6659 12

Kamer van Koophandel nr. 588 26 467