ANBI org

ANBI status

Als je aan een goed doel schenkt dan kan dat ook voordeel voor jou opleveren. Als een instelling door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan mag je schenkingen aan dit doel van de belasting aftrekken. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Hieronder vindt je deze informatie over Stichting Zwerfkat Almere:

ANBI-Status kenmerk: 8531.98.366

De doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Zwerfkat Almere is om de dieren, die een eigenaar hebben die in de schuldsanering of bij de voedselbank terecht zijn gekomen, te helpen als het nodig is. In ieder geval willen we graag de katten laten steriliseren/castreren en chippen om verder dierenleed te voorkomen.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2013:
Op 23 september 2013 is de Stichting Zwerfkat Almere opgericht om de dieren die buiten de boot vallen te helpen waar het kan met de hulp van een dierenarts. Veel activiteiten zijn er nog niet geweest, omdat we begonnen zijn om eerst een (kleine) bankrekening te krijgen, zodat we niet al na twee meldingen ‘nee’ te moeten verkopen. We staan veel op bazaars en braderieën om een goed saldo te krijgen om de rekeningen te kunnen betalen van eigenaren die geen goed saldo hebben. Vanaf begin 2014 kunnen we het ons veroorloven om bekend te maken dat we daadwerkelijk gaan beginnen. Het gaat hier om een chipactie, waar dieren gechipt en geregistreerd worden, zodat het dier bij vermissing teruggebracht kan worden naar de eigenaar.

Hoofdlijnen van actueel beleidsplan zijn:
Stichting Zwerfkat Almere wil in de toekomst zoveel mogelijk katten laten steriliseren om verder dierenleed te vermijden. Bijvoorbeeld kittens die geboren worden bij mensen die het niet zelf kunnen betalen. Deze dieren belanden vaak op straat, raken zwanger en gaan zwerven. Als de mogelijkheid zich voordoet willen we ook graag hondjes/konijntjes etc. kunnen helpen vanuit de stichting. Het gaat hierbij om dieren die buiten de regels vallen van de dierenambulance/dierenbescherming.

Statutaire bestuurssamenstelling is:
Bestuur: Ria Ooms, Willy Metz
Penningmeester: Ria Ooms
Voorzitter: Willy Metz
Secretaris: Willy Metz

Postadres:
Louis Armstrongweg 15
1311 RJ ALMERE

Telefoon: 06 – 47900263

Begroting staat van inkomsten en uitgaven 2018-2019
Staat van inkomsten en uitgaven 2018

ANBI