Helpt de zwerfkatten in en om Almere

Disclaimer

Stichting Zwerfkat Almere, hierna te noemen SZA, verleent u hierbij toegang tot http://www.stichtingzwerfkatalmere.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SZA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.stichtingzwerfkatalmere.nl is bedoeld als vrijblijvend.

SZA spant zich in om de inhoud van http://www.stichtingzwerfkatalmere.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.stichtingzwerfkatalmere.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder

Voor op http://www.stichtingzwerfkatalmere.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SZA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SZA.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SZA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.