Doelstellingen

Het snelgroeiende aantal zwerfkatten in Nederland is een groot probleem. De oorzaak is meestal ongewenste / gedumpte huiskatten. Mensen kunnen in deze financieel moeilijke tijden steeds vaker niet (meer) voor hun huisdieren zorgen. De Stichting Zwerfkat Almere probeert het probleem van de zwerfkat te helpen verminderen door onder andere mensen in financiële nood bij te staan in de zorg voor hun kat(ten), zodat de katten niet op straat belanden en (zwerf)kittens krijgen. Dit zorgt voor overlast en leed voor mens en dier:

 • katten huizen op plekken waar voedsel te vinden is, zoals woonwijken, campings, restaurants, industrieterreinen, met vechtpartijen, lawaai, vervuiling en veel ongewenste kittens tot gevolg;
 • katten lijden honger, verwonden elkaar en ze verspreiden ziektes. Dat kan leiden tot zeer dieronvriendelijk oplossingen, zoals vergiftigen of doodschieten;
 • katten jagen op andere dieren, zoals op vogels, waardoor sommige vogelsoorten in hun voortbestaan worden bedreigd.

Daarom was de oorspronkelijke doelstelling:

 1. Het vangen van verwilderde katten;
 2. Het vervoeren van deze dieren naar dierenarts en/of opvang;
 3. Noodhulp bieden in de vorm van EHBO en/of het inschakelen van een dierenarts;
 4. Opvang van bedoelde dieren regelen;
 5. Castratie en sterilisatie van deze dieren regelen,
  zoals in de oprichtingsstatuten staat vermeld.

Deze doelstellingen zijn na 7 jaar nog steeds grotendeels van toepassing. Evenwel zijn er wat toevoegingen bijgekomen. Zo heeft de Stichting Zwerfkat Almere gemeend, dat dieren, die een eigenaar hebben die in de schuldsanering of bij de voedselbank terecht zijn gekomen, financieel te moeten helpen als dat nodig mocht zijn. Een van die zaken is dan om de katten van die personen te helpen laten castreren/steriliseren en chippen om verder dierenleed te voorkomen.

Daarom zijn de volgende doelstellingen toegevoegd:

 1. Hulp voor dierenbezitters in financiële nood: het bemiddelen en faciliteren van medische hulp aan huisdieren, met name katten, in nood, waarvan de eigenaar aantoonbaar in de schuldsanering zit en/of ingeschreven staat bij de Voedselbank;
 2. Hulp voor huisdieren, voornamelijk katten, in medische nood: het steriliseren/castreren van huisdieren zorgt ervoor dat de zwerfkatpopulatie wordt beteugeld en het chippen van huisdieren zorgt ervoor dat deze bij vermissing met de eigenaren kunnen worden herenigd; daarom worden er regelmatig, in samenwerking met de Dierenambulance Midden Nederland, chipacties gehouden;
 3. Voorkomen van overlast in de directe omgeving: het bemiddelen en faciliteren van medische hulp bij ziektes, het steriliseren/castreren en chippen van de zwerf- en huisdieren in Almere en omgeving. Daarom wordt nauw samengewerkt met de bestaande instellingen voor dierenwelzijn, zoals de Dierenambulance Midden Nederland en Dierenasielen;
 4. Voorkomen van langdurige financiële hulp van diverse maatschappelijke instellingen: door het zwerfkatprobleem te verminderen, draait de maatschappij minder lang op voor de kosten van langdurige opvang en verzorging van zwerf-/asielkatten;
 5. Samenwerking met de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, op het gebied van het onderzoek naar de problematiek van zwerfdieren.