Het Bestuur

Het bestuur wordt thans gevormd door:

mevr. dr. Willy H. Metz (voorzitter en secretaris a.i.)
mevr. Ria Ooms-ten Pierik (penningmeester)
mevr. Elly J. van Beusekom-Smids

In de Raad van Advies hebben zitting genomen:

De heer R.J. van Tol, R.A.
Mevr. drs. Edske J. Meijerink
Mevr. Inge van der Voort

Correspondentie-adres:
Schapendrift 15
1272 NA HUIZEN
tel. 06 55702588

Bankrelatie:
NL52ABNA 0575 6659 12

Kamer van Koophandel nr. 588 26 467